KALKULATOR ZAKAT PERTANIAN (PADI)


KALKULATOR ZAKAT PERTANIAN (PADI)
?
KG
?


HASIL TUAIAN PADI
?
KG
?
RM
/ KG
RM


F. TOLAKAN KOS PENGELUARAN PADI
Tolakan Kos Pengeluaran Padi
Kos Sewaan Bendang
RM
Kos Upah Membajak
RM
Kos Sewa Mesin Padi
RM
Kos Sewa Lori
RM
Kos Upah Meracun
RM
Kos Upah Menabur Benih
RM
JUMLAH KOS KESELURUHAN
RM


JUMLAH ZAKAT PERTANIAN (PADI)
RM
RM

RM