KALKULATOR ZAKAT

KALKULATOR ZAKAT TERNAKAN (LEMBU / KERBAU)


KALKULATOR ZAKAT TERNAKAN (LEMBU / KERBAU)
?
ekor
?
RM
?
RM
?
ekor


E. JUMLAH ZAKAT YANG DIKENAKAN (BILANGAN LEMBU / KERBAU)
ekor

ekorF. JUMLAH ZAKAT TERNAKAN (LEMBU / KERBAU)
ekor
RM

ekor
RM

RM

KALKULATOR ZAKAT TERNAKAN (KAMBING / BIRI-BIRI)


KALKULATOR ZAKAT TERNAKAN (KAMBING / BIRI-BIRI)
?
ekor
?
RM
?
ekor


E. JUMLAH ZAKAT TERNAKAN YANG DIKENAKAN (BILANGAN KAMBING/BIRI-BIRI)
ekorF. JUMLAH ZAKAT TERNAKAN (KAMBING / BIRI-BIRI)
ekor
RM

RM