CETAK

KALKULATOR ZAKAT EMAS (SIMPANAN / PERHIASAN)

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. URUF EMAS PERHIASAN DAN NISAB ZAKAT EMAS SIMPANAN

Uruf Emas Perhiasan

:

152 gram

Nisab Zakat Emas Simpanan

:

85 gram

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

 %

 D. HARGA EMAS SEMASA (1 GM)

Harga Emas Semasa

:

RM  

 E. BERAT EMAS

JENIS EMAS BERAT EMAS TOLAKAN BERAT BERSIH
Emas Perhiasan  gram  gram -152 gram
(Tolakan) Uruf Emas Perhiasan 152.00 gram
Emas Simpanan  gram  gram 0 gram

 F. BERAT EMAS YANG LAYAK DIZAKATKAN

Emas Perhiasan

:

0 gram

Emas Simpanan

:

0 gram

 G. JUMLAH ZAKAT EMAS (PERHIASAN)

Jumlah Zakat Emas (Perhiasan)

:

RM 0.00

 H. JUMLAH ZAKAT EMAS (SIMPANAN)

Jumlah Zakat Emas (Simpanan)

:

RM 0.00

 I. JUMLAH ZAKAT EMAS YANG PERLU DIBAYAR

Jumlah Zakat Emas Yang Perlu Dibayar

:

RM 0.00