CETAK

KALKULATOR ZAKAT EMAS SIMPANAN

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. NISAB EMAS

Nisab Emas

:

85 gram

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

 %

 D. HARGA EMAS SEMASA (1 GM)

Harga Emas Semasa

:

RM 

 E. EMAS SIMPANAN

Emas Simpanan

:

 gram

 F. TOLAKAN

Berat Permata,Mutiara dan sebagainya

:

 gram

 G. BERAT EMAS SELEPAS TOLAKAN

Berat Emas Selepas Tolakan

:

0 gram

 H. BERAT EMAS YANG LAYAK DIZAKATKAN

Berat Emas Yang Layak Dizakatkan

:

0 gram

 I. JUMLAH ZAKAT EMAS (SIMPANAN)

Jumlah Zakat Emas Yang Perlu Dibayar

:

RM 0.00