CETAK

KALKULATOR ZAKAT PERTANIAN (PADI)

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. NISAB

Kadar Nisab

:

980.1

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

10%

 D. BERAT HASIL TUAIAN PADI

Berat Hasil Tuaian

:

  KG

 E. HASIL JUALAN PADI

Harga Semasa /KG

:

RM 

Jumlah Hasil Jualan Padi

:

RM 0.00

 F. TOLAKAN KOS PENGELUARAN PADI

 Tolakan Kos Pengeluaran Padi

Kos Sewaan Bendang

:

RM 

Kos Upah Membajak

:

RM 

Kos Sewa Mesin Padi

:

RM 

Kos Sewa Lori

:

RM 

Kos Upah Meracun

:

RM 

Kos Upah Menabur Benih

:

RM 

JUMLAH KOS KESELURUHAN

:

RM 0.00


 G. HASIL PADI SELEPAS TOLAKAN

Hasil Padi Selepas Tolakan

:

RM 0.00

 H. HASIL PADI YANG LAYAK DIZAKATKAN

Hasil Padi Yang Layak Dizakatkan

:

RM 0.00

 I. JUMLAH ZAKAT PERTANIAN (PADI)

Jumlah Zakat Pertanian (PADI)

:

RM 0.00