CETAK

KALKULATOR ZAKAT PERAK

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. KADAR NISAB TAHUNAN

Kadar Nisab

:

595 gram

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

%

 D. HARGA PERAK SEMASA UNTUK 1GM

Harga Perak Semasa

:

RM  

 E. BERAT PERAK

Berat Perak

:

  gram

 F. BERAT PERAK YANG LAYAK DIZAKATKAN

Berat Perat Yang Layak Dizakatkan

:

0   gram

 G. JUMLAH ZAKAT PERAK

Jumlah Zakat Perak

:

RM 0.00