CETAK

KALKULATOR ZAKAT WANG SAHAM / BON

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. KADAR NISAB TAHUNAN

Kadar Nisab Tahunan

:

RM  

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

%

 D. SAHAM / BON YANG DISIMPAN DALAM TEMPOH SETAHUN

JENIS SAHAM JUMLAH UNIT HARGA TERENDAH JUMLAH SAHAM
Saham/ Bon 1 RM  RM 0.00
Dividen Saham / Bon Yang Diterima RM 
Saham/ Bon 1 RM  RM 0.00
Dividen Saham / Bon Yang Diterima RM 
JUMLAH KESELURUHAN SAHAM / BON RM 0.00

 E. SAHAM YANG DIJUAL BELI DALAM TEMPOH SETAHUN

JENIS SAHAM MODAL BELIAN JUALAN SAHAM KEUNTUNGAN
Saham 1 RM  RM  RM 0.00
Saham 2 RM  RM  RM 0.00
Saham 3 RM  RM  RM 0.00
JUMLAH KESELURUHAN KEUNTUNGAN SAHAM RM 0.00

 F. JUMLAH KESELURUHAN SAHAM / BON

Jumlah Keseluruhan Saham / Bon

:

RM 0.00

 G. HASIL SAHAM / BON YANG LAYAK DIZAKATKAN

Hasil Saham / Bon Yang Layak Dizakatkan

:

RM 0.00

 H. JUMLAH ZAKAT WANG SAHAM / BON

Jumlah Zakat Wang Saham / Bon

:

RM 0.00