CETAK

KALKULATOR ZAKAT WANG SIMPANAN / KWSP / LTAT

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. KADAR NISAB TAHUNAN

Kadar Nisab Tahunan

:

RM  

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

%

 D. PENDAPATAN DARI PENGGAJIAN TAHUNAN

Baki Akaun Simpanan

:

RM 

Baki Akaun Semasa

:

RM 

Deposit Tetap

:

RM 

Simpanan ASB / ASB2 / ASW2020/ ASM / ASD

:

RM 

Pengeluaran KWSP

:

RM 

Pengeluaran LTAT

:

RM 

JUMLAH SIMPANAN / PENGELUARAN KWSP / LTAT (TAHUNAN)

:

RM 0.00

 E. TOLAKAN TAHUNAN

Faedah / Dividen Tidak Patuh Syariah

:

RM 

 F. SIMPANAN / PENGELUARAN BERSIH SELEPAS TOLAKAN

Simpanan / Pengeluaran Bersih Selepas Tolakan

:

RM 0.00

 G. SIMPANAN / PENGELUARAN BERSIH LAYAK DIZAKATKAN

Simpanan / Pengeluaran Yang Layak Dizakatkan

:

RM 0.00

 H. JUMLAH ZAKAT WANG SIMPANAN / KWSP / LTAT

Jumlah Zakat Wang Simpanan / KWSP / LTAT

:

RM 0.00