CETAK

KALKULATOR ZAKAT WANG KWSP / LTAT

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. KADAR NISAB TAHUNAN

Kadar Nisab Tahunan

:

RM  

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

%

 D. PENDAPATAN DARI PENGGAJIAN TAHUNAN

KWSP

:

RM 

LTAT

:

RM 

 E. JUMLAH PENGELUARAN CARUMAN KWSP / LTAT

Jumlah Pengeluaran Caruman KWSP / LTAT

:

RM 0.00

 F. PENGELUARAN BERSIH LAYAK DIZAKATKAN

Pengeluaran Bersih Yang Layak Dizakatkan

:

RM 0.00

 G. JUMLAH ZAKAT WANG KWSP / LTAT

Jumlah Zakat Wang KWSP / LTAT

:

RM 0.00