CETAK

KALKULATOR ZAKAT TERNAKAN (LEMBU / KERBAU)

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. NISAB BAGI LEMBU / KERBAU

Nisab Lembu / Kerbau

:

30 ekor

 C. HARGA SEMASA SEEKOR (LEMBU / KERBAU)

Jantan

:

RM 

Betina

:

RM 

 D. BILANGAN TERNAKAN LEMBU / KERBAU

Bilangan Ternakan

:

 ekor

 E. JUMLAH ZAKAT YANG DIKENAKAN (BILANGAN LEMBU / KERBAU)

Jantan(Berumur 1 tahun atau lebih)

:

0 ekor

Betina(Berumur 2 tahun atau lebih)

:

0 ekor

 F. JUMLAH ZAKAT TERNAKAN (LEMBU / KERBAU)

Jantan(Berumur 1 tahun atau lebih)

:

0 ekor  RM 0.00

Betina(Berumur 2 tahun atau lebih)

:

0 ekor  RM 0.00

 G. JUMLAH ZAKAT TERNAKAN (LEMBU / KERBAU)

Jumlah Zakat Ternakan Lembu / Kerbau

:

RM 0.00