CETAK

KALKULATOR ZAKAT TERNAKAN (KAMBING / BIRI-BIRI)

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. NISAB BAGI KAMBING / BIRI-BIRI

Nisab Kambing / Biri-Biri

:

40 ekor

 C. HARGA SEMASA SEEKOR KAMBING / BIRI-BIRI

Harga Semasa

:

RM 

 D. BILANGAN TERNAKAN KAMBING / BIRI-BIRI

Bilangan Ternakan

:

 ekor

 E. JUMLAH ZAKAT TERNAKAN YANG DIKENAKAN (BILANGAN KAMBING/BIRI-BIRI)

Bilangan Kambing / Biri-Biri

:

0 ekor

 F. JUMLAH ZAKAT TERNAKAN (KAMBING / BIRI-BIRI)

0 ekor 

Jantan / Betina
(Berumur 2 tahun atau lebih)

: RM 0.00

 G. JUMLAH ZAKAT TERNAKAN (KAMBING / BIRI-BIRI)

Jumlah Zakat Ternakan Kambing / Biri-Biri

:

RM 0.00