SKIM BANTUAN


SYARAT-SYARAT UMUM PEMOHON

1. Penduduk asal Negeri Sabah.

2. Warganegara Malaysia/ Permastautin tetap

3. Tidak mendapat sebarang bantuan atau mendapat bantuan tetapi tidak mencukupi.


Bil Skim Bantuan Fakir Miskin Amil Mualaf Al-Riqab Al-Gharimin Fisabilillah Ibnu Sabil
Sosial dan Ekonomi
1 Bantuan Am
2 Bantuan Perubatan
3 Bantuan Kecemasan
4 Bantuan Bencana Alam
5 Bantuan Pengurusan Jenazah
6 Bantuan Pembangunan Asnaf
7 Bantuan Kepada Sekolah Agama Rakyat (SAR)
dan Maahad Tahfiz
8 Bantuan Elaun Guru Zakat JHEAINS
9 Bantuan Utiliti serta Pengimarahan Masjid dan Surau
10 Bantuan Tahunan Pusat Dialisis (MUIS-NKF)
11 Bantuan Pelajar Fakir Miskin(Majikan Sekolah KPM)
12 Bantuan Rumah Anak Yatim (RAY)
13 Bantuan Badan/ Pertubuhan Kebajikan/
Bukan Kerajaan(NGO)
14 Bantuan Guru Panitia Agama Islam
Pendidikan
15 Bantuan Yuran Pendaftaran Awal IPTA
16 Bantuan Tiket Penerbangan IPTA
17 Dermasiswa (Awal)
18 Dermasiswa (Lanjutan)
19 Dermasiswa (Tiket Akhir)
Mualaf
20 Bantuan Meraikan Saudara Baharu ( Am Mualaf)
21 Bantuan Elaun Pelajar Kelas Bimbingan
Saudara Kita (KBSK)