OBJEKTIF BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH(MUIS)


  1. Memberikan kesedaran kewajipan berzakat kepada umat Islam yang layak membayar zakat;
  2. Menyediakan maklumat tentang kewajipan membayar zakat;
  3. Memperkenalkan Sistem Pungutan dan Agihan Zakat Berkomputer;
  4. Meningkatkan jumlah pungutan dan bilangan pembayar zakat bagi pihak MUIS dari semasa ke semasa;
  5. Mengagihkan zakat kepada asnaf bagi pihak MUIS dengan adil dan menepati tuntutan syarak menerusi pelbagai skim agihan zakat yang memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang; dan
  6. Memperkenalkan budaya kerja korporat dalam pengurusan zakat.