KALKULATOR ZAKAT PENGGAJIAN


KALKULATOR ZAKAT PENGGAJIAN
?
RM
?


D. PENDAPATAN DARI PENGGAJIAN (TAHUNAN)
Gaji Kasar (Bulanan)
?
RM
X   12
RM


E. TOLAKAN YANG DIBENARKAN SYARAK (TAHUNAN)
Individu RM  9000
RM
Isteri
RM  4000  X
RM
Anak
RM  2000  X
RM
Pemberian Kepada Ibu / Bapa
(Tetap secara bulanan)
RM
X   12
RM
Pemberian Kepada Ibu / Bapa(Secara Lump Sum)
RM
Caruman KWSP / LTAT
RM
X   12
RM
Simpanan Di Tabung Haji
(Tetap secara bulanan)
RM
X   12
RM
Simpanan Di Tabung Haji(Secara Lump Sum)
RM
JUMLAH TOLAKAN DIBENARKAN TAHUNAN
RM


JUMLAH ZAKAT PENGGAJIAN
RM
RM

RM
RM